Angst

Angst handler om overlevelse på det urbiologiske plan. Når du bliver trigget i din angst, går gamle urbiologiske programmer i gang i kroppen, udenom det bevidste sind og uden at du kan styre det. Symptomer som ofte mærkes er anspændthed i hele kroppen eller dele af kroppen, træthed, indre sitren og uro. 
Og hovedet forstår ofte ikke hvad der foregår.

Vil du tage “springet” ud af din angst?

Hvad skyldes angst?

Angst er chok/traumer som vi bære rundt på. 

Chok/traumer sætter vores krop i alarmberedskab, den er alert hele tiden og på overarbejde.

Symptomer kan f.eks være:

 • Mundtørhed
 • Sveder
 • Ryster
 • Trækker ikke vejret ordentlig
 • Hjertebanken
 • Svimmel
 • Kvælningsfornemmelse
 • Knude/ondt i maven
 • Kolde hænder og fødder
 • Svært ved at koncentrere sig
 • Irritation 
 • Søvnproblemer
 • Dårlig hukommelse
 • Dårlig indlæring
 • Rastløshed
 • Der kan være mange andre symptomer, hvad er dit?
Angst springet

Angsttyper

Generaliseret angst

Ved generaliseret angst bekymrer man sig ofte om mange ting, alt det, der muligvis kan gå galt i fremtiden. 

Såsom ulykker, økonomi, ens helbred, børn, husdyr, familie og alt det der sker i verden mm. Det betyder, at den generaliseret angst stort set er på banen i alle døgnets 24 timer. 

Man har en grundlæggende uro og anspændthed i kroppen uden nødvendigvis at kunne sætte finger på, hvad årsagen er dertil.

Angsten er en “tro” følgesvend

Info
Taget fra Angstforeningen, så udvikler 3% i den vestlige generaliseret angst i løbet af livet og ofte er 50% af dem før de er fyldt 31 år.

Der er dobbelt så mange kvinder som udvikler generaliseret angst

Generaliseret angst og socialangst optræder ofte sammen.

Social angst

Social angst kan deles op i 2 former.

Generalisert social angst
Det betyder, at angsten udløses i alle former for social samvær.
Dvs når du bevæger dig udenfor din comfortzone

Specifik Social angst,
Udløses ef én eller flere helt specifikke sociale sammenhænge.

Info
Taget fra Angstforeningen, så udvikler 7% af danskerne socialangst i løbet af livet og heraf  50% inden de bliver 13 år og 75% inden de bliver 15 år.

Socialangst kan ramme så tidligt som i 4-5 års alderen.
Socialangst og generaliseret angst optræder ofte sammen

For begge gælder det at man er bange for at blive udstødt af flokken og har fornemmelsen af, at være helt alene i verden.